Natječaj

Search form

Rekontrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Brtonigla u Istarskoj županiji

Referenca: 
EuropeAid/134740/M/WKS/HR
Datum objave: 
20.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
30.09.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Program: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Općina Brtonigla namjerava dodijeliti ugovor o radu za rekontrukciju nerazvrstanih cesta na području općine, koja se nalazi u Istarskoj županiji, uz pomoć sredstava iz IPA programa Europske unije.

Izvor:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372234104359&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=134740