Natječaj

Search form

Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt

Datum objave: 
27.12.2017.
Datum završetka natječaja: 
15.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je obnova brownfield lokacije u urbanom području Rijeka koja uključuje rekonstrukciju Ciglenog i T-objekta u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić na području šireg centra Rijeke sa svrhom njihove prenamjene u Dječju kuću i gradsku knjižnicu, s ciljem zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 68.206.564,80 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. 

Prihvatljivi prijavitelj je tijelo regionalne i lokalne samouprave (grad). U okviru ovog Poziva Grad Rijeka je jedini i unaprijed određeni prihvatljivi prijavitelj.