RURAL-INCLUSION - e-Government Lowering Administrative Burdens for Rural Businesses

Search form

RURAL-INCLUSION - e-Government Lowering Administrative Burdens for Rural Businesses
O projektu: 

Cilj projekta je usvajanje naprednih infrastruktura (softver) koje će olakšati ponudu inovativnih usluga od strane javne uprave u ruralnim područjima. Točnije, cilj je riješiti dugogodišnji izazov u pogledu javne uprave: smanjenje administracije za poduzeća u ruralnim poručjima.

Prijavitelji: 

Atos Origin Sociedad Anonima Española

Španjolska

Partneri: 

1. Centre Européen d'Education Permanente, Francuska
2. Communauté de Communes Nord Martinique, Francuska
3. Greek Research and Technology Network, Grčka
4. EllinoGermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE, Grčka
5. Chios Chamber of Commerce, Grčka
6. Centre for Research and Technology Hellas, Grčka
7. Agricultural University of Athens, Grčka
8. Technologiju Attistibas Forums, Latvija
9. National University of Ireland, Galway, Irska
10. Baltic Open Solutions Center, Latvija
11. Groupement Hippique International, Francuska
12. Servicio Riojano de Empleo, Španjolska

Aktivnosti: 

informiranje
prezentacije
planiranje projektata
testiranje

Trajanje: 
1.6.2009. – 31.5.2012.
Iznos ugovora: 
4.800.000,00 €
EU sufinanciranje: 
2.400.000,00 € (50%)