Natječaj

Search form

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Referenca: 
KK.06.3.1.04
Datum objave: 
08.06.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2018.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. 

Ukupno raspoloživa financijska sredstva Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je:
  • najniži iznos 1.875.000,00 HRK 
  • najviši iznos 30.000.000,00 HRK

Izvor: strukturnifondovi.hr