Savjetnik za politička pitanja

Search form

Organizacija: 
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
Lokacija: 
Bruxelles, Belgija
Datum objave: 
11.12.2013.
Datum završetka: 
12.01.2014.
Kratki opis posla: 


ENTSO-E je europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju i traži djelatnika u području političkih pitanja. 

Neki od zadataka i odgovornosti: 

  • Poboljšanje dosega politika ENTSO-E-a 
  • Podnošenje i razvoj godišnjih programa rada 
  • Podrška komunikacijskim aktivnostima
  • Pomoć u pripremama Odboru i Skupštini
Profil:

  • Postdiplomski stupanj obrazovanja iz područja trgovine, prirodnih bogatstava ili srodnih područja
  • Minimalno pet godina iskustva rada u području javnih politika, po mogućnosti u poslovnom ili energetskom sektoru
  • Dokazano iskustvo u energetskom sektoru
  • Jake političke i strateške vještine
  • Iskustvo u radu u različitim kulturnim sredinama