Natječaj

Search form

Selektivna distribucija - potpora transnacionalnoj distribuciji europskih filmova

Referenca: 
EACEA/21/2012
Datum objave: 
05.10.2012.
Datum završetka natječaja: 
01.07.2013.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
12.250.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Selektivna distribucija namijenjena je skupinama od pet (za filmove s manjim proračunom), odnosno sedam (za filmove sa srednjim proračunom) europskih tvrtki iz zemalja koje sudjeluju u Programu MEDIA, a koje distribuiraju nenacionalni europski film na svom teritoriju. Filmovi s produkcijskim proračunom većim od 15 milijuna eura nisu prihvatljivi. Financijska potpora može pokriti do 50% prihvatljivih troškova distribucije, promidžbe, sinkronizacije i titlovanja filma te digitalne distribucije, maksimalno do 150.000,00 eura po distribuiranom filmu. Doprinos EU neće prelaziti 50%.
U sklopu ovog poziva prihvatljiva je sljedeća aktivnost: kazališna (kino) distribucija nenacionalnog igranog filma. Film mora biti većinski produciran od strane producenata iz zemalja koje sudjeluju u MEDIA programu uz sudjelovanje stručnjaka iz tih zemalja. Film mora biti nedavni rad fikcije, animacija ili dokumentarac koji traje više od 60 minuta te je iz druge zemlje koja nije zemlja distribucije.
Poziv je namijenjen europskim tvrtkama.
Rokovi: 1.4.2013.; 1.7.2013
Izvor: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/selective-suppor...