Natječaj

Search form

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Referenca: 
RC.1.1.05
Datum objave: 
04.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
21.02.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
205.561.125,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj: 

Razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. 

Specifični ciljevi: 

 1. Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva 
 2. Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija 
 3. Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture 
 4. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove razvojne agencije
 • Nacionalne/regionalne/lokalne javne ustanove ili udruženja
 • Druge regionalne organizacije i institucije poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, itd.
 • Javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave
 • Nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja
 • Neprofitne organizacije kao što su nevladine udruge, zaklade i druge udruge uključujući one strukovne
Prijavitelj mora zadovoljiti i sljedeće uvjete:

 • Mora biti pravna osoba
 • Ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.o.o. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak
 • Mora biti izravno odgovoran za projekt 
Ciljnu skupinu Poziva čini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetničkih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turističkih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, udruge, itd. 

Korisnici Poziva su mala i srednja poduzeća, nezaposleni, studenti, znanstvenici, lokalno stanovništvo i turisti. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva 
 • Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija 
 • Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture 
 • Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture
Minimalan i maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.627.500,00 kn
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 80.088.750,00 kn
Stope sufinanciranja projekata:

 • Minimalna stopa sufinanciranja je 95% ukupnih prihvatljivih troškova
 • Maksimalna stopa sufinanciranja je 99% ukupnih prihvatljivih troškova 
Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca.