Službenik politike usmjeren prema radu ravnopravnosti spolova

Search form

Organizacija: 
Equinet - European Network of Equality Bodies
Lokacija: 
Bruxelles, Belgija
Datum objave: 
10.07.2015.
Datum završetka: 
02.08.2015.
Kratki opis posla: 

Zadaci i odgovornosti: 

 • Osiguranje nesmetanog upravljanja radne skupine u radu ravnopravnosti spolova 
 • Pripremanje i organiziranje obuka, seminara i konferencija, uključujući i one s naglaskom na pitanjima o ravnopravnosti spolova 
 • Preuzimanje odgovornosti za upravljanje odabranim projektima, tematskim klasterima i istraživanjima 
 • Doprinos praćenju zakonskim i političkim razvojima na području jednakosti i nediskriminacije, kako na nacionalnoj tako i na europskoj/međunarodnoj razini 
 • Predstavljanje tvrtke na raznim događanjima 
Znanja i vještine: 

 • Relevantni stupanj u području kao što je pravo, političke znanosti, studija spolova ili socijalna politika,s naglaskom na nediskriminaciju, jednakosti i ljudska prava 
 • Relevantno profesionalno iskustvo najmanje 2 godine u relevantnom području rada, s naglaskom na nediskriminaciju i ravnopravnost spolova 
 • Izvrsno poznavanje jednakog tretmana, ravnopravnosti spolova i pitanja ljudskih prava na međunarodnoj, EU-a i/ili nacionalnoj razini
 • Dokazane organizacijske i upravljačke vještine na projektima/administracijske vještine s okom za detalje i osjećaj za inicijativu 
 • Izvrsno znanje engleskog jezika 
 • Izvrsne interpersonalne i komunikacijske vještine