Službenik za proizvodne politike i dostatnost resursa

Search form

Organizacija: 
EEB - European Environmental Bureau
Lokacija: 
Bruxelles, Belgija
Datum objave: 
18.12.2013.
Datum završetka: 
12.01.2014.
Kratki opis posla: 


Uspješan kandidat vodit će poslove EEB-a na području razvoja politike proizvoda.

Zadaci:

  • Doprinos u zagovaračkim aktivnostima prema kreatorima politika u Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću Europe 
  • Suradnja sa članovima EEB-a
  • Koordinacija i razmjena informacija sa stvarnim i potencijalnim partnerima izvan članova EEB-a
  • Priprema javne prezentacije i briga o stajalištu EEB-a u javnosti
Vještine:

  • Sposobnost razumijevanja i poznavanja ključnih znanstvenih, ekonomskih i pravnih tema
  • Dobre komunikacijske i mrežne sposobnosti 
  • Razumijevanje rada institucija EU-a 
  • Tečno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 
  • Dobre organizacijske sposobnosti, pojedinačan rad i rad u timu