Smanjivanje otpadnog olova u Slovačkoj

Search form

Smanjivanje otpadnog olova u Slovačkoj
O projektu: 

Kako bi se smanjilo otpadno olovo, u sklopu tog projekta nabavljena je oprema za desumporizaciju te je
izrađeno moderno postrojenje u zapadnoj Slovačkoj kako bi se poboljšao proces reciklaže baterija.
Takvi projekti trebaju doprinijeti da Europska unija postane održiva i ‘’pametna’’ ekonomija do 2020. godine, kako je predviđeno strategijom za rast EU 2020.
Budući da se Europska unija suočava s izazovima poput sve starija populacija, nedostatak kvalificirane radne snage, potreba za većom inovativnošću potrebno je osigurati ravnotežu između rasta i očuvanja okoliša, odnosno osigurati čiste izvore energije, a projekti poput ovog idu u tom smjeru.

Aktivnosti: 
  • stvaranje novih radnih mjesta
  • razvoj obnovljive energije
  • povećanje produktivnosti
Trajanje: 
1 godina
Iznos ugovora: 
5.102.900,00 €
EU sufinanciranje: 
2.602.500,00 €
Program: 
Sektor: