Socijalni poduzetnici: Iznesite svoja stajališta!

Search form

Socijalni poduzetnici: Iznesite svoja stajališta!

Kategorija: 
Trajanje: 
Od 16. do 17. siječnja 2014. godine
Mjesto: 
Palais des Congrès, Strasbourg, Francuska
Ciljana skupina polaznika: 
Socijalni poduzetnici
Kontakt: 

e-mail: markt-social-business@ec.europa.eu

Kratki opis: 

"Have Your Say" je dvodnevna konferencija koja će okupiti sve zainteresirane strane kako bi se raspravljalo o pitanjima i problemima s kojima se socijalni poduzetnici suočavaju. "Have Your Say" je platforma za učenje o socijalnom poduzetništvu kojom se namjeravaju širiti informacije i znanja koja su stečena do sada u ovom području. 

Ciljevi konferencije: 

  • Evidentiranje postignuća i provedbe inicijative Social Business
  • Utvrđivanje budućih prioriteta za aktivnosti koje će se provoditi u sklopu socijalnog poduzetništva
  • Uključivanje dionika u inovativne i participativne aktivnosti za oblikovanje europskih programa u idućih 3-5 godina
  • Jačanje mreže dionika
Više informacija o konferenciji: http://goo.gl/eJCglW