Natječaj

Search form

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Datum objave: 
04.08.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo zdravstva objavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“.

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga poboljšat će se pristup uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave.

Ukupna alokacija iznosi 187.000.000,00 kn. 

Najniža vrijednost potpore odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 800.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 40.600.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.