STOPCO2

Search form

O projektu: 
Uspješnost projekta STOPCO2 očituje se u uvođenju tehnološki naprednog sustava gospodarenja javnom rasvjetom na području 5 hrvatskih i slovenskih jedinica lokalne samouprave zahvaljujući znanjima hrvatskih i slovenskih stručnjaka. Projekt doprinosi energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša. Sveobuhvatan je jer uključuje nabavu i instalaciju najmodernije svjetlo-tehničke i informacijsko-telekomunikacijske opreme te obrazovanje subjekata u sektoru javne rasvjete i građana. Projekt je visoko održiv, putem novoinstalirane opreme, GIS baza podataka o svjetlo-tehničkim  i drugim obilježjima pojedinačnih svjetiljki u 5 jedinica lokalne samouprave i znanja ponuđenih svim važnijim subjektima u sektoru.
Prijavitelji: 

Općina Kostrena

Partneri: 

RH: Općina Viškovo, Općina Čavle, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Udruga „Cezar"
RS: Općina Radenci, Općina Slovenske Konjice, Okoljsko raziskovalni zavod

Aktivnosti: 
  • Razvijena je informacijsko – tehnološka infrastruktura za optimizaciju energetske učinkovitosti i utjecaja na okoliš javne rasvjete.
  • Razvijena je informatička aplikacija za praćenje emisije CO2 u GIS-u javne rasvjete (digitalna karta s ucrtanim podatcima o rasvjeti - geo-koordinate, tip svjetiljke, snaga, vrsta stupa i sl); napravljen je GIS prema kreiranoj metodologiji u 5 jedinica lokalne samouprave te su utvrđene slabosti rasvjete vezane uz utjecaj na okoliš, ovisno o geografskim specifičnostima; instalirana je LED rasvjeta sa sustavom bežične regulacije paljenja/gašenja u 5 ulica (3 u RH, 2 u SLO), te utvrđena optimalna regulacija.
  • Izrađena je zbirka preporuka o gospodarenju javnom rasvjetom, a  koje  su proizašle iz analize GIS-a i nove LED rasvjete, a u zbirku su uključene i preporuke za zakonsku regulativu u RH po modelu slovenske regulative.
  • Educirane jedinice lokalne samouprave kako gospodariti javnom rasvjetom te šire javnosti o energetskoj učinkovitosti u kućanstvu, putem seminara, edukativnih stripova i info-kutka – educirano i informirano preko 200 osoba
  • Uspješna promocija projekta u medijima
Trajanje: 
01.04.2011. – 31.03.2013.
Iznos ugovora: 
872.124,05 EUR
EU sufinanciranje: 
739.281,77 EUR