Strukturne mjere ili Structural Measures

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima. Mogu se baviti pitanjima vezanima za reformu upravljačkih struktura i sustava (kvalifikacijskog sustava, osiguravanje kvalitete, nacionalni zakoni, organizacija, koordinacija, akreditacija, ocjenjivanje i politika visokog obrazovanja) ili unaprjeđivanje veze između visokog obrazovanja i društva. Strukturne mjere uključuju studije i istraživanja, konferencija, seminare, tečajeve, politike i diseminaciju informacija. 

Dvije kategorije strukturnih mjera mogu biti podržane: 

  • "Nacionalne strukturne mjere" - odnose se na jednu zemlju partnera i usredotočuju se na nacionalne prioritete za tu zemlju 
  • "Multinacionalne strukturne mjere" - imaju za cilj stvaranje koristi za više od jedne zemlje partnera. Usredotočuju se na regionalne prioritete, koji su zajednički svim partnerskim zemljama u jednoj regiji.