Natječaj

Search form

Studija o uručenju dokumenata — komparativna pravna analiza odgovarajućih odredbi i praksi te najmanjih normi država članica

Referenca: 
JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0049
Datum objave: 
02.09.2014.
Datum završetka natječaja: 
31.10.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Budžet: 
120.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem: 

  • prikupljanja informacija/podataka o određenim aspektima nacionalnog zakonodavstva i prakse u vezi uručenja sudskih i izvansudskih dokumenata
  • davanja preporuka u pogledu najmanjih normi u tim područjima
Općeniti ciljevi i zadatci koji će morati biti izvršeni su sljedeći. Izvođač će početi s opisom problema u izvješću Europske komisije od 4. prosinca 2013. točka 3. Izvođač će upotpuniti ovaj opis s mogućim dodatnim elementima koji se odnose na uslugu dokumenata koji stvaraju prepreke prekograničnim pravnim postupcima ili pridonose pravnoj nesigurnosti za stranke koje sudjeluju u postupcima u građanskim i trgovačkim predmetima. Moraju se navesti konkretni primjeri. 
Za pitanja identificirana u prvom zadatku, izvođač će prikupiti komparativne pravne podatke iz svih 28 zemalja članica. Ova informacija će pokriti barem ta pitanja koja su u specifikacijama natječaja navedena pod naslovom „konkretna pitanja za ispitivanje“ i mora sadržavati opis pravne situacije (postojeći zakoni i prakse) u državama članicama. 
Na temelju gore navedenih informacija, izvođač je pozvan dati prijedloge rješenja za uočene probleme, bilo putem minimalnih standarda ili na drugi način.Kako bi dokazali svoje ekonomske i financijske sposobnosti, ponuditelji moraju dokazati da njihov godišnji ukupni promet prelazi 120 000 eura (prosjek za posljednje 3 godine). Također voditelj projekta mora imati barem 5 godina iskustva u vođenju projekta, uključujući stručno i/ili akademsko iskustvo u pravu, po mogućnosti u području ove studije. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1004.87 KB