Natječaj

Search form

Studije pitanja koja se odnose na postupak uspostavljanja osiguranja s obzirom na primjenu Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (IBER)

Referenca: 
2015/S 151-277961
Datum objave: 
07.08.2015.
Datum završetka natječaja: 
02.10.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
125.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj je ovih studija pomoći Komisiji u primjeni natjecateljskih pravila Europske unije na sektor osiguranja. Pitanja koja se uzimaju u obzir također su istaknuli dionici tijekom postupka javnog savjetovanja IBER-a. Javne konzultacije namijenjene prikupljanju dokaza u vezi s provedbom IBER-a (Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju, Uredba Komisije (EU) br. 267/2010, SL L 83, 30.3.2010, str. 1.) i napretkom u pogledu Uredbe. 
Utvrđena pitanja koja će doprinijeti daljnjoj analizi sljedeća su: (studija 1) razmjena materijalne i nematerijalne imovine između različitih osiguravateljskih proizvoda; i (studija 2) različiti oblici suradnje osiguravajućih društava i njihov predmetni učinak na natjecanje. Studijama će se prikupiti činjenice, analizirati postojeći podaci i raspraviti o trenutačnom razmišljanju za primjereno rješavanje navedenih problema. Rad se mora temeljiti na detaljnoj gospodarskoj i pravnoj analizi. To će obuhvaćati, ali neće biti ograničeno na primjenu relevantne teorije i empirijskih metoda.

Maksimalno predviđeno trajanje ugovora o pružanju usluga je 6 mjeseci.

Izvor: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277961-2015:TEXT:HR:HTML&tabId=1