Natječaj

Search form

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Datum objave: 
29.06.2018.
Datum završetka natječaja: 
28.09.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 459.545.345,35 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 HRK.

Potencijalni prijavitelji su poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.