Natječaj

Search form

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Datum objave: 
13.02.2018.
Datum završetka natječaja: 
14.05.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe. 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) iznosi 496.281.362,50 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 397.025.090,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 272.004.105,52 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.