Sveukupna strateška i opća potpora

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Carine u zajednici funkcioniraju po zajedničkom pravnom okviru baziranom na zajedničkim odredbama i zajedničkoj carinskoj tarifi. Iako je pravni okvir dobro uspostavljen, njegova provedba ovisi o individualnim nacionalnim upravama s različitim nacionalnim obvezama koje moraju djelovati kao jedna prilikom primjene carinskog prava zajednice. Radno okruženje i uloga carina konstantno se širi.