Natječaj

Search form

Tehnička pomoć Europskoj komisiji u ocjenjivanju, praćenju i zatvaranju projekata koji dobivaju pomoć od strane ERDF-a, KF-a i IPA-e

Referenca: 
2013CE16BAT064
Datum objave: 
24.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
26.08.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Budžet: 
16.800.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem pružanja okvirnog ugovora sa sustavom kaskade pružiti tehničku pomoć u „brzom ocjenjivanju” glavnih projekata i tematskim studijama. Revizije projekata koje će provesti Revizorski sud obuhvaćene su u ciljevima ugovora. Nabava usluga bit će moguća u okviru 4 grupe:

  • Grupa 1: promet, najveći je iznos 6 200 000 EUR (više od 4 godine)
  • Grupa 2: održiv rast, najveći je iznos 5 200 000 EUR (više od 4 godine)
  • Grupa 3: pametan rast, najveći je iznos 4 200 000 EUR (više od 4 godine)
  • Grupa 4: uključiv rast, najveći je iznos 1 200 000 EUR (više od 4 godine). 
Grupa 1. Promet

Pregled usluga: promoviranje održivog prometa i uklanjanje problema uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama; ove teme obuhvaćaju unaprjeđenje transeuropskih mreža i poveznica s mrežom TEN-T; nacionalni, regionalni ili urbani projekti za željeznice, ceste i unutarnje plovne putove; integrirane strategije za čisti promet koje doprinose poboljšanju pristupa i kvaliteti usluga za putnike i robu; međuobalno prometno povezivanje, razvijanje željezničkih čvorišta, luka, zračnih luka, mulitmodalnih platformi i općenito, intermodalnog prijevoza itd.

Grupa 2. Održivi rast

Pregled usluga: podrška kretanju prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljika u svim sektorima; promoviranje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija i upravljanje rizicima; zaštita okoliša i promoviranje učinkovitosti resursa; ove teme obuhvaćaju vodoopskrbu, gospodarenje vodama i otpadom, pročišćavanje otpadnih voda i kvalitetu zraka; prevencija, kontrola i borba protiv širenja pustinje; integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja; energetska učinkovitost, obnova fizičkog okruženja, uključujući onečišćena područja i zemlju te stara industrijska područja; promoviranje zaštite bioraznolikosti i prirode, uključujući ulaganja u lokacije programa Natura 2000; energetska učinkovitost i uporaba tehnologija za sprječavanje onečišćenja; obnovljive energije, zaštita prirode, borba protiv poplava itd.

Grupa 3. Pametan rast

Pregled usluga: jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija; poticanje pristupa, korištenja i kvalitete informacija i komunikacijskih tehnologija; poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća; te teme obuhvaćaju: pomoć i usluge MSP-ima, uključujući razvoj poduzetništva, inovacija, prenošenje znanja i mreže podrške poduzećima, razvoj komunikacijske infrastrukture, lokalnog sadržaja, usluga i aplikacija, poboljšanje sigurnog pristupa mrežnim javnim uslugama i IKT mrežama, stvaranje inovacijskih centara i razvoj istraživanja i razvoja itd.

Grupa 4. Uključiv rast

Pregled usluga: promoviranje zapošljavanja i pružanje podrške kretanju radne snage; promoviranje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva; ove teme obuhvaćaju ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu i kulturnu infrastrukturu, uključujući zaštitu, promoviranje i očuvanje kulturne baštine i pomoć za poboljšanje pružanja kulturnih usluga itd.

  
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip607.94 KB