Natječaj

Search form

Tip operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Datum objave: 
20.07.2018.
Datum završetka natječaja: 
17.10.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim u slučaju mladih poljoprivrednika, kada se intenzitet potpore uvećava za 20 % ako ispunjavaju ranije navedene uvjete.

Prvi dio zahtjeva za potporu za ovaj natječaj može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.