Natječaj

Search form

Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Datum objave: 
29.06.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.10.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Korisnici su šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnoh proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Ukupno je na raspolaganju 70.000.000,00 kuna.