Natječaj

Search form

Tržište Europskog inovacijskog partnerstva o pametnim gradovima i zajednicama (tržište EIP-SCC)

Referenca: 
ENER/C2/2016-502
Datum objave: 
31.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
20.05.2016.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
2.700.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga o stalnom upravljanju tržištem Europskog inovacijskog partnerstva o pametnim gradovima i zajednicama (European innovation partnership on smart cities and communities – EIP-SCC). Pružatelj usluga koji će se temeljem natječaja odabrati, pomoći će Europskoj komisiji i klijenteli EIP-SCC-a (javnim tijelima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini, kao i industriji te istraživačkoj i financijskoj zajednici) u poticanju provedbenog plana EIP-SCC-a nakon uspostavljenog općeg plana, kao i planova predmetnih obuhvaćenih inicijativa. 

Neki od zadataka koje će pružatelj usluga obavljati su: 

  • podrška uredu za upravljanje programom EIP-SCC-a, njegovim klasterima aktivnosti i njihovim inicijativama,
  • izravna i osobna podrška (dobrovoljnim) glavnim osobama predmetnog klastera aktivnosti i inicijativa (primjerice, pružanje prilagođene tehničke dokumentacije, pružanje visokokvalitetnih zapisnika sa sastanaka, pomoć s logistikom za sastanke itd.),
  • bliska suradnja s Uredom Sporazuma gradonačelnika, informacijskim sustavom pametnih gradova (smart cities information system – SCIS), inicijativom Civitas, Zelenom digitalnom poveljom i ostalim relevantnim inicijativama EU-a,
  • omogućavanje tržištu EIP-SCC-a da izvršava svoje zadatke učinkovito i djelotvorno organiziranjem sastanaka i okupljanja te sažimanjem unosa svojih članova u visokokvalitetne dokumente, fokusiranjem na ključne aktivnosti i rezultate kojima se podržava provedba plana EIP-SCC-a i - u širem smislu - njegovog strateškog provedbenog plana, 
  • održavanje bliskog odnosa između aktera tržišta EIP-SCC-a, raznih dionika (uključujući javna tijela) i Europske komisije putem redovnih sastanaka i izvještavanja, 
  • podrška otvaranju prema novim tržišnim igračima, posebice iz financijskog sektora, 
  • podrška izgradnji komunikacijskog kanala za projekte pametnih gradova, uključujući olakšavanje međupoveznica s Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, kao i s Europskim fondom za strateška ulaganja,
  • pružanje pravovremenih i dobro strukturiranih povratnih informacija Europskoj komisiji radi daljnjeg razvoja i provedbe plana EIP-SCC-a te radi provedbe plana ključne aktivnosti 3 SET-Plana u području pametnih gradova i zajednica. 
Maksimalno procijenjeno trajanje ugovora o pružanju usluga je 36 mjeseci od dana njegovog sklapanja.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip973.3 KB