TRAILBLAZER - TRANSPORT I INOVATIVNE LOGISTIKE LOKALNIH UPRAVA S NAGLASKOM NA UČINKOVITOST I PROVEDBU

Search form

O projektu: 
Izrada prijedloga mjera regulacije ili optimizacije dostave roba kroz tzv. Plan opskrbe i isporuke (eng. Delivery and Servicing Plan - DSP). Planovi opskrbe i isporuke ključni su strateški dokumenti prisutni u europskoj praksi, koji mogu pomoći pri poboljšanju organizacije dostave roba. Najvažniji učinci postignuti implementacijom novih mjera regulacije dostave su smanjenje prometnih zagušenja, povećanje sigurnosti prometa, manji troškovi distribucije te pouzdanija dostava roba.
Ovim svojevrsnim pilot projektom, uspješno je proveden prijenos i prilagodba europske prakse za smanjenje negativnih utjecaja dostave, a posebno u gradovima. Testirani su mogući pristupi i metodologija, temeljem stvarnih rezultata dobivenih istraživanjem na terenu te je projekt time osigurao kvalitetnu podlogu za daljnje razvijanje aktivnosti u upravljanju dostavom u Gradu Zagrebu.
Partneri: 
Borlange (Švedska), Eskilstuna (Švedska), Vaxjo (Švedska), Vercelli (Italija), London Borough of Sutton (Velika Britanija), Grad Zagreb
Partneri institucije: Climate protection Agency Sweden (Švedska), ICLEI European Secretariat GmbH (Njemačka), Transport Research Centre (Češka), Engineer School in Industrial Engineering (Francuska), Deutsche Post AG (Njemačka)
Koordinacija projekta: Transport & Trevel Research Ltd (TTR), Velika Britanija
Koordinacija lokalnih aktivnosti u ime Grada Zagreba: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Lokalni partneri: Fakultet prometnih znanosti, DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Aktivnosti: 
  •     uvid u stanje postojeće regulative u području dostave roba u Gradu Zagrebu
  •     definiranje zone obuhvata projekta
  •     analizu postojećeg stanja i broja vozila koje se kreću u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja
  •     identifikaciju društvenih skupina koje su zainteresirane ili pogođene provedbom mjera regulacije dostave roba
  •     analizu postojećeg stanja i broja vozila koje se kreću u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja
  •     izradu plana opskrbe i isporuke roba (DSP) u kojoj su predložene mjere regulacije dostave
  •     analizu značajki dostavnih prometnih tokova u promatranoj zoni u razdoblju vršnog opterećenja i vrednovanje učinkovitosti mjera regulacije dostave 


Trajanje: 
01.07.2010. – 30.06.2013.
Iznos ugovora: 
1.944.014 EUR
Sektor: