Natječaj

Search form

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Referenca: 
324-01/15-01/3203
Datum objave: 
29.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
01.02.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
22.265.300,00 eura
Kratak opis natječaja: 

Svrha potpore: 

 • naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti odnosno za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

Trajni prestanak se može provoditi jednom od sljedećih aktivnosti:

 • uništavanjem plovila koje podrazumijeva trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila u odobrenom brodogradilištu/rezalištu;
 • prenamjenom plovila koja podrazumijeva prenamjenu ribarskog plovila u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova na moru;
 • očuvanjem pomorske baštine podrazumijeva prenamjenu tradicionalnog drvenog plovila s ciljem prezentacije tog plovila kao baštine na kopnu. Ova aktivnost je moguća isključivo u slučaju tradicionalnih drvenih plovila, tj. drvenih plovila, starih najmanje 30 godina i izgrađenih u Hrvatskoj. 

Uvjeti prihvatljivosti: 

 • korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice izdane za plovilo za koje se traži potpora;
 • ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu te imati izvršen redovni pregled temeljnih stavki i statutarnih stavki, a u svrhu potvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodice/broda, tj. valjanosti dozvole za plovidbu brodice odnosno svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
 • ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
 • ribarsko plovilo mora biti staro najmanje 15 godina u slučaju uništavanja ili prenamjene, a 30 godina u slučaju očuvanja pomorske baštine;
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna sa trajnim prestankom;
 • uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
 • uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim Prilogu VI. Pravilnika Popis ovih brodogradilišta/rezališta se može pronaći na internet stranicama Upravljačkog tijela;
 • kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu, tj. mora odgovarajućom prezentacijom omogućiti plovilo dostupnim javnosti radi zadovoljenja kulturnih, znanstvenih i edukativnih potreba te širenja saznanja o vrijednostima i značaju plovila;
 • korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2.Uredbe (EU) br. 508/2014, tj. popis korisnika koji su ostvarili pravo na potporu;
 • ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.

Iznos naknade:

 • naknada se dodjeljuje jednokratno u iznosu od 100%.

  Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1323

Dokumenti: