Trans-European Transport Networks

Search form

Program: 
Kratki opis: 
Prometna infrastruktura je od velike važnosti za nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, za mobilnost ljudi i roba te za ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije. Intervencije koje je moguće financirati iz Kohezijskog fonda su i Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks). Uspostavljanje učinkovite Trans-europske transportne mreže (TEN-T) predstavljalo je ključni element u obnovljenoj Lisabonskoj strategiji kako bi se stvorila konkurentnost i potaknulo zapošljavanje u Europi. 
S obzirom na rast broja zemalja članica, potrebna su ulaganja za dovršetak i modernizaciju Trans-europske transportne mreže. Za njezin završetak, potrebno je oko 550 milijardi eura do 2020. godine od kojih bi oko 215 milijardi bilo namijenjeno uklanjanju glavnih uskih grla. S obzirom na opseg potrebnih ulaganja, potrebno je ojačati dimenziju mrežnog planiranja i razvoja na europskoj razini, u suradnji s nacionalnim vladama. 
Europska unija podupire provedbu TEN-T projekta kroz nekoliko financijskih instrumenta - Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europsku investicijsku banku i kreditna jamstva.