Transnacionalni program Mediteran (MED)

Search form

Kratki opis: 

Prihvatljiva područja programa su Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Gibraltar). Program poziva i države kandidatkinje i potencijalne EU kandidatkinje iz područja Sredozemlja, pri čemu se sudjelovanje partnera iz tih država (Hrvatska, Albanija, BiH i Crna Gora) financira sredstvima iz fonda Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Na razini Republike Hrvatske programsko područje obuhvaća cijeli teritorij države. 
Program financira projekte koji će biti izabrani temeljem kvalitete, a pripadaju barem jednom od sljedećih prioriteta programa i odgovarajućih mjera: Jačanje inovacijskog kapaciteta (mjere: Širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva, Jačanje strateške suradnje između aktera gospodarskog razvoja i tijela javne vlasti); Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja (Zaštita i unaprjeđenje prirodnih bogatstava i baštine, Promicanje energija iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, Sprječavanje pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti, Sprječavanje i suzbijanje prirodnih rizika); Poboljšanje pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti (Povećanje pomorske pristupačnosti i prometnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost, Podrška korištenju informacijske tehnologije u cilju bolje pristupačnosti i teritorijalne suradnje); Promicanje policentričnog i integriranog razvoja područja Mediterana (Koordinacija razvojnih politika i usavršavanje teritorijalnog upravljanja, Jačanje identiteta i unaprjeđenje kulturnih bogatstava u cilju bolje integracije područja Mediterana). 
Alokacija za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2007. do 2009. godine iznosila je 319.000,00 EUR. U razdoblju od 2010. do 2013. godine alokacija se povećava na način što su alokacije za sve IPA države korisnice (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) objedinjene te će u navedenom razdoblju iznositi 5.400.000,00 EUR. Svaka država može iskoristi onoliko sredstava koliko ima kvalitetnih projekata. Hrvatski partneri svakako bi trebali profitirati u ovom sistemu te se u budućnosti očekuje još veći broj ugovorenih projekata. Minimalni proračun partnera iz IPA zemalja mora biti veći od 100.000,00 EUR I u Programu MED projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Hrvatski partneri sufinanciraju svoje projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (donatori, banke itd.). Isto tako, i u ovom se Programu koristi metoda predfinanciranja od strane EU prema kojoj korisnik dio bespovratnih sredstava (10 %) dobiva unaprijed.