Natječaj

Search form

Transverzalni program - studijski posjeti

Datum završetka natječaja: 
15.10.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Studijski posjeti podupiru razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja i suradnju u području cjeloživotnog učenja na europskoj razini, a namijenjeni su donositeljima odluka i stručnjacima u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju.
Cilj je programa omogućiti stručnjacima i donositeljima odluka u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju:
• bolje razumijevanje specifičnih aspekata obrazovnih politika i tema koje su zajedničke zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno učenje
• razmjenu iskustava i informacija
• jačanje protoka informacija među zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno učenje
Sudionicima pružaju mogućnost razmjene iskustava te upoznavanja s politikama obrazovanja i strukovnog osposobljavanja u drugim europskim zemljama kao i s primjerima dobre prakse.
Ovisno o svom profesionalnom iskustvu i potrebama prijavitelji odabiru studijske posjete iz Kataloga studijskih posjeta koji sadrži više od 200 studijskih posjeta. Katalog studijskih posjeta 2013/2014 bit će objavljen u siječnju 2013. godine (http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8029&scid=74&...).
Svaki posjet uključuje od 8 do 15 sudionika koji predstavljaju razne grupe dionika iz područja obrazovanja i strukovnog osposobljavanja iz različitih zemalja sudionica Programa.
Za studijske posjete u 2013./2014. bit će dva roka:
• Prvi je 28. ožujka 2013. za studijske posjete koji se održavaju od rujna 2013. do kraja veljače 2014. godine.
• Drugi je rok 15. listopada 2013. za studijske posjete koji se održavaju od ožujka do kraja lipnja 2014.godine.
Mogu sudjelovati:
• ravnatelji ustanova ili organizacija povezanih s obrazovanjem i strukovnim osposobljavanjem
• ravnatelji centara za profesionalno usmjeravanje
• ravnatelji institucija za profesionalno usmjeravanje, vrednovanje ili akreditaciju
• inspektori u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju
• ravnatelji i nastavnici mentori/savjetnici
• voditelji odsjeka
• rukovoditelji odgovorni za ljudske resurse/osposobljavanje u poduzećima
• vlasnici ili rukovoditelji manjih ili srednjih poduzeća, uključenih u obrazovanje i osposobljavanje
• pedagozi i savjetnici za profesionalno usmjeravanje
• predstavnici trgovačkih, industrijskih i obrtničkih komora
• predstavnici mreža i udruga za obrazovanje i osposobljavanje
• predstavnici zavoda za zapošljavanje te centara za profesionalno usmjeravanje
• predstavnici udruga poslodavaca
• predstavnici lokalne, regionalne ili državne vlast
• predstavnici sindikata
• znanstvenici
Na studijskom posjetu sudionici obrađuju teme iz tri područja:
• opće obrazovanje
• strukovno obrazovanje i osposobljavan
• sveobuhvatno cjeloživotno učenje