Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Financira se učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Investicije pod okriljem CF-a uglavnom su u obliku velikih infrastrukturnih projekata (u vrijednosti većoj od 50 milijuna €) te kao što je spomenuto pokrivaju područja prometa i okoliša. Isto tako, pozivaju se zemlje članice Unije da osiguraju punu provedbu europskog zakonodavstva upravljanja otpadom, uključujući minimalne ciljeve za smanjenje otpada putem nacionalnih planova i strategija gospodarenja otpadom.