Natječaj

Search form

Ugovor o uslugama u vezi sa studijom o „Izgradnji ulagačke zajednice za projekte inovativne energetske tehnologije”

Referenca: 
ENER/C2/2016-500
Datum objave: 
01.04.2016.
Datum završetka natječaja: 
12.05.2016.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
750.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem olakšanja jačanja ulagačke zajednice za projekte inovativne energetske tehnologije radi ubrzanja transformacije europskog energetskog sustava. Ulagačka zajednica mora biti u položaju razvijanja/financiranja inovativnih rješenja kojima se može značajno doprinijeti u davanju kontrole potrošačima u kućanstvima, poduzećima te javnoj upravi radi optimiziranja njihove potrošnje energije i radi podrške konkurentnosti europske industrije. 
Sudjelovanje u postupku nadmetanja, odnosno dostavljanja ponuda, otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje su obuhvaćene područjem primjene ugovora te svim fizičkim i pravnim osobama iz treće zemlje koja ima posebni sporazum s Unijom u području javne nabave pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu. U slučajevima u kojima se primjenjuje višestrani Sporazum o javnoj nabavi zaključen unutar WTO-a, sudjelovanje u pozivu na nadmetanje također je otvoreno državljanima zemalja koje su ratificirale taj sporazum, pod u njemu utvrđenim uvjetima. 
Glavni je cilj ovog projekta razvijanje partnerstva s ulagačima s namjerom povećanja obujma ulaganja u inovativne energetske tehnologije i pomaganja u cilju postizanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a za 2030. Kako bi se to ostvarilo potreban je napredak u sljedeća 2 fokusna područja:

  • strateška orijentacija koja je smislena i za energetsku politiku i za ulagače,
  • najbolji okvirni uvjeti za tehnološka ulaganja. 
Ponuditelji u svojoj ponudi trebaju naznačiti preuzima li partnerstvo oblik: 

  • novog ili postojećeg pravnog subjekta koji će potpisati ugovor s Komisijom u slučaju sklapanja ugovora; ili
  • skupine partnera koja ne čini novi pravni subjekt, koja putem punomoći koju je potpisao ovlašteni predstavnik svakog partnera (osim vodećeg partnera) imenuje jednog od partnera kao vodećeg te ga ovlašćuje kao glavnog izvoditelja koji potpisuje ugovor s Komisijom u slučaju sklapanja ugovora.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip625.84 KB