Natječaj

Search form

Umjetnost i kultura 54+

Referenca: 
UP.02.1.1.03
Datum objave: 
23.05.2017.
Datum završetka natječaja: 
24.07.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. 

Prihvatljivi prijavitelji: 
  • organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost); 
  • ustanove u kulturi; 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Prihvatljive aktivnosti:
  • upravljanje projektom i administracija;
  • priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti (organizacija i provedba umjetničkih radionica, umjetničkih kampova, realizacija kulturnih događanja, predavanja/tribine itd.);
  • promidžba i vidljivost.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 kuna. 
Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova. 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. srpnja 2017.

Dokumenti: