Natječaj

Search form

Umjetnost i kultura za mlade

Referenca: 
UP.02.1.1.02
Datum objave: 
12.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.03.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
18.000.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Cilj:

Bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelj mora biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:

 • Skupina A - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
 • Skupina B - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
 • Skupina C - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Skupina A - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama; 
 • Skupina B - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju; 
 • Skupina C - Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa. 

Stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Alokacija sredstava po skupinama: 

 • Skupina A – 3.000.000,00 kuna;
 • Skupina B – 7.500.000,00 kuna;
 • Skupina C – 7.500.000,00 kuna.

Najniži i najviši iznos potpore: 

1. Najniži iznos: 

 • Skupina A - 100.000,00 kuna; 
 • Skupina B - 100.000,00 kuna;
 • Skupina C - 400.000,00 kuna.

2. Najviši iznos: 

 • Skupina A - 700.000,00 kuna;
 • Skupina B – 1.000.000,00 kuna;
 • Skupina C - 1.000.000,00 kuna.