Natječaj

Search form

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Datum objave: 
05.04.2019.
Datum završetka natječaja: 
21.12.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje iz točke 1.6. Uputa za Prijavitelje. Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava KF-a predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 66.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.