Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj

Search form

O projektu: 
Cilj ovog projekta je doprinijeti zaštiti okoliša jačanjem administrativnih kapaciteta Agencije za zaštitu okoliša kroz osiguranu pravovremenu dostavu ciljanih i pouzdanih informacija o okolišu Europskoj agenciji za okoliš i drugim relevantnim donositeljima odluka na razini Europske unije.
Prijavitelji: 

Agencija za zaštitu okoliša

Partneri: 

Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt)

Aktivnosti: 
Projekt će doprinijeti razvoju sustava prikupljanja podataka, usklađivanju prema odredbama i zahtjevima budućih izvještajnih obveza, posebno u području posebnih kategorija otpada kao što su ambalažni otpad, otpadna vozila te električni i elektronički otpad. Projektom će se ostvariti i unaprjeđenje postojećeg modela osiguravanja informacija o gospodarenju otpadom različitim dionicima.
Trajanje: 
6 mjeseci
Iznos ugovora: 
160.000,00 €
EU sufinanciranje: 
144.000,00 € (90%)
Sektor: