Unapređenje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Search form

Kratki opis: 

Ovaj prioritet postupno će se usredotočiti na stvaranje bolje povezanosti između akademskog sektora i poduzeća na način da studenti steknu vještine koje će ih bolje pripremiti za poslovni svijet te će provoditi istraživanja koja promiču gospodarski i socijalni razvoj i koja privlače financijsku potporu izvana. Ovim prioritetom želi se povećati važnost početnog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada. Podržat će se provedba načela i prakse cjeloživotnog učenja i u tom će se kontekstu pružiti pomoć trajnom obrazovanju i usavršavanju. Također, ovaj prioritet podržat će osnivanje nacionalne mreže za priznavanje stručnih kvalifikacija (Hrvatski kvalifikacijski okvir) u skladu sa zahtjevima EU-a.