Natječaj

Search form

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Datum objave: 
24.05.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: 
  • Organizacije civilnog društva, 
  • Ustanove, 
  • Srednji poduzetnici, 
  • Mikro poduzetnici, 
  • Mali poduzetnici.