Natječaj

Search form

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Referenca: 
HR.3.1.15.
Datum objave: 
24.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
13.10.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
64.668.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) uspostavljen je kao ključni reformski instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija uz unaprjeđenje obrazovnih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija, njihovih sastavnih dijelova, skupova ishoda učenja s ciljem podizanja kvalitete obrazovne ponude i njezinog usklađivanja s potrebama tržišta rada i cjeloživotnog učenja. Ova shema dodjele bespovratnih sredstava podržat će unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada. 

Cilj poziva: 

Natječaj je otvoren s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO. 

Specifični ciljevi: 

 • Izrada standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija
 • Unapređenje nastavničkih kompetencija, podučavanje poučavatelja, razvoj i primjena kompetencijskog pristupa koje u središte stavlja studente 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole)
 • Javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika
 • Znanstvene organizacije
Prihvatljive aktivnosti: 

1. Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta 
2. Aktivnosti vezane uz: 

 • Razvoj i izrada standarda djelomičnih i cjelovitih kvalifikacija 
 • Razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa/kurikuluma u skladu s HKO-om 
 • Razvoj i izrada standarda zanimanja te potrebnih analitičkih podloga 
 • Razvoj i/ili prilagodba provedbe studijskih programa za studente kojima rad ili druge obveze ne omogućavaju polazak studija u punom radnom opterećenju 
 • Razvoj i/ili i provedba programa stručnog i kontinuiranog usavršavanja poučavatelja u primjeni koncepta ishoda učenja, odnosno pravilnoj razradi predviđenih ishoda učenja, razvoja i primjene jasnih kriterija i postupaka za ocjenjivanje i provjeru stečenih ishoda učenja te provedbu mjerenja potrebnog studentskog opterećenja za stjecanje ishoda učenja 
 • Razvoj i/ili provedba programa za osposobljavanje i usavršavanje u primjeni suvremenih didaktičkih i istraživačkih metoda i tehnologija i za uvođenje novih standarda poučavanja i istraživanja 
 • Razvoj metoda i analitičkih materijala i alata za procjenu i unapređenje kvalitete nastave 
 • Provedba anketa ili istraživanja koji doprinose kvaliteti i relevantnosti programa za stjecanje kvalifikacije (ankete studenata, ankete poslodavaca, ankete bivših studenata i njihovih poslodavaca, itd.) te izrada analiza, zaključaka i preporuka za unapređenje 
 • Razvoj postupaka i/ili internih procedura i ostalih stručnih materijala vezanih uz provedbu priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja na visokim učilištima ili uz studiranje osoba kojima rad ili druge obveze ne omogućavaju polazak studija u punom radnom opterećenju 
 • Razvoj ili provedba mjera za povećanje broja studenata koji upisuju i/ili završavaju studij 
 • Razvoj i unapređenje obrazovanja poučavatelja u skladu s načelima HKO-a 
 • Razvoj inovativnih metoda poučavanja i izvora učenja, kao npr. razvoj modula za učenje na daljinu ili e-učenje 
 • Razvoj inovativnih metoda poučavanja koje stavljaju studente u centar procesa učenja
  Razvoj i poboljšanje postojećih sustava za prikupljanje podataka, jačanje kapaciteta i infrastrukture za njihovu analizu 
 • Razvoj i poboljšanje postojećih postupaka za izradu i izdavanje Dopunske isprave o studiju u skladu s načelima HKO-a i EKO-a 
 • Studijski posjeti, radionice, seminari i konferencije u Hrvatskoj ili Europi koji su nužni za ostvarenje projektnih ciljeva 
 • Razvoj i poboljšanje postojećih nastavničkih i didaktičkih materijala, audio-vizualnih i interaktivnih materijala, obrazovnih programa, alata za e-učenje te ostalih sadržaja prilagođenih on-line korištenju i samoučenju kao i njihovo tiskanje i/ili objavljivanje i distribuiranje 
 • Razvoj i/ili provedba studenske prakse izražene u ishodima učenja i usklađenim s odgovarajućim standardima kvalifikacija i razvoj i primjena provjere i vrednovanja ishoda učenja stečenih studenskom praksom 
 • Razvoj i/ili uspostava modela obavljanja studentske prakse (npr. uspostavom suradnje sa zainteresiranim dionicima) 
3. Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću 

Iznos sufinanciranja: 

 • Minimalan iznos sufinanciranja projekta: 500.000,00 kn
 • Maksimalan iznos sufinanciranja projekta: 4.000.000,00 kn 
Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu do 95% prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: