Natječaj

Search form

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Referenca: 
KK.08.1.3.03
Datum objave: 
25.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
73.125.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren sa svrhom podrške procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb. Financiranjem prihvatljivih projekata namjeravaju se osigurati dostupni, adekvatni i opremljeni prostori Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije odnosno socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natjeačju mogu sudjelovati centri za socijalnu skrb osnovani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 126 ( NN 157/13,152/14,99/15, 52/16 ) i članka 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) u sljedećim županijama: 

 • Primorsko - goranska županija, 
 • Bjelovarsko - bilogorska županija,
 • Osječko - baranjska županija, 
 • Vukovarsko - srijemska županija,
 • Dubrovačko - neretvanska županija, 
 • Karlovačka županija, 
 • Istarska županija,
 • Splitsko - dalmatinska županija, 
 • Krapinsko - zagorska županija, 
 • Brodsko - posavska županija, 
 • Požeško - slavonska županija, 
 • Grad Zagreb, 
 • Zagrebačka županija.
Prihvatljive aktivnosti: 

 • Građevinski radovi dogradnje, obnove i prilagodbe prostora centara za socijalnu skrb koji će se koristiti sa svrhom provedbe procesa deinstitucionalizacije,
 • Izgradnja novih prostora za pružanje izvaninstitucionalnih usluga uključujući pripremne radove za izgradnju te povezane aktivnosti, 
 • Kupovina zemljišta i kupovina nekretnina za pružanje izvaninstitucionalnih usluga,
 • Usluge procjene neovisnog kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupnje nekretnine ili zemljišta),
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, 
 • Nabava opreme (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika),
 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. građevinski / arhitektonski projekti, revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave),
 • Stručni nadzor radova,
 • Priprema i provedba javne nabave,
 • Upravljanje projektom,
 • Financijska revizija projekta,
 • Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja. 
Iznos sufinanciranja: 

 • Minimalan iznos sufinanciranja: 150.000,00 kn, 
 • Maksimalan iznos sufinanciranja: 15.120.000,00 kn. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.13 MB