Usluge HZZ-a klijentima: Unapređenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška

Search form

Usluge HZZ-a klijentima: Unapređenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška
O projektu: 

Projekt „Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“ jedan je od nekoliko projekata koje Hrvatski zavod za zapošljavanje planira provoditi u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“.
Projekt se sastoji od dvije komponente: Ugovor o uslugama (trajanje: 22 mjeseca, vrijednost: 2.430.000,00 €) i Ugovor o nabavi roba (vrijednost: 1.300.000,00 €). Provedba Ugovora o uslugama počela je 27. lipnja 2011. godine. Mjesto provedbe projekta je područje Republike Hrvatske, a ciljne skupine projekta su dionici tržišta rada, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola, studenti, nezaposlene osobe, tražitelji zaposlenja, zaposlene osobe i poslodavci.
Opći cilj projekta je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja.
Svrha projekta je:
1. Razviti unaprjeđen ICT sustav HZZ-a utemeljen na modelu integracije i razmjene podataka između ključnih dionika tržišta rada s ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga klijentima.
2. Podržati razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, čije će usluge biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske, a koji će se temeljiti na njihovim potrebama na području obrazovanja i izbora zanimanja, u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom praksom Europske unije.

Prijavitelji: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

Aktivnosti projekta sastoje se od 5 komponenti:
Komponenta 1: Model suradnje u integraciji i razmjeni informacija.
Komponenta 2: Izrada nove softverske infrastrukture, nadogradnja postojećih aplikacijskih modela i servisa te njihova integracija u novi HZZ-ov ICT sustav.
Komponenta 3: Formiranje Nacionalnog foruma, izrada nacrta zakona i poboljšanje kvaliteta usluga prema klijentima.
Komponenta 4: Razvoj i provođenje modela cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u 7 hrvatskih županija.
Komponenta 5: Predstavljanje Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri i profesionalno usmjeravanje ključnim dionicima, klijentima i široj javnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Trajanje: 
22 mjeseca (od 6/2011.)
Iznos ugovora: 
3.730.000,00 €