Natječaj

Search form

Usluge potpore eksperimentiranju socijalnim politikama

Referenca: 
VT/2012/081
Datum objave: 
08.11.2012.
Datum završetka natječaja: 
15.01.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Budžet: 
1.350.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog natječaja je pružiti usluge potpore Komisiji u pogledu razvoja eksperimenata socijalnih politika u EU u kontekstu testiranja inovacija i reformi socijalnih politika i politika zapošljavanja prije njihove primjene. To će pomoći Europskoj komisiji u praćenju napora država članica u smislu moderniziranja i uvođenja novih socijalnih politika. Na taj će se način doprinijeti podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta organizacija i uprava koje su uključene u dizajn, implementaciju i evaluaciju socijalnih politika i politika zapošljavanja kroz organizaciju obuka, informativnih skupova te proizvodnju komunikacijskih alata. Nadalje, savjeti skrojeni po mjeri omogućiti će donosiocima politika koji žele eksperimentirati pristup adekvatnoj potpori. Ukupni iznos dostupan za ovoj ugovor je 450.000,00 €, a ugovor se može obnavljati 2 puta. Maksimalna ugovorna cijena je 1.350.000,00 € s maksimalnim godišnjim proračunom u iznosu od 450.000,00 €.
Natječaj je otvoren za sve fizičke ili pravne osobe u okviru ugovora (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, sindikati, instituti, fakulteti, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori, klasteri, ustanove).
Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=369&furth...