Natječaj

Search form

Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

Referenca: 
KK.06.5.1.01
Datum objave: 
08.11.2016.
Datum završetka natječaja: 
08.12.2016.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
25.000.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha poziva:
Poziv je namijenjen Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) koja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i Uredbe o osnivanju HAOP ima obavezu izrade i održavanja odgovarajuće baze podataka, uključujući i baze podataka o divljim i invazivnim stranim vrstama, uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode te obavlja stručne poslove koji se odnose na: standardizaciju metodologija i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu, na stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta te na izradu i održavanje odgovarajuće baze podataka o invazivnim stranim vrstama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.
Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti vezane uz uspostavu, razvoj i održavanje Informacijskog sustava za strane i invazivne strane vrste;
 • Aktivnosti vezane uz inventarizaciju i kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta;
 • Aktivnosti vezane uz izradu, testiranje i doradu programa praćenja za invazivne strane vrste;
 • Aktivnosti vezane uz izradu analize putova unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta;
 • Aktivnosti jačanja kapaciteta djelatnika Prijavitelja te djelatnika ostalih nadležnih tijela i interesnih skupina koji su dionici za praćenje stranih i invazivnih stranih vrsta u RH;
 • Provedba mjera promidžbe, informiranja i vidljivosti namijenjenih ciljanim
  skupinama, široj javnosti i podizanju svijesti;
 • Upravljanje projektom obuhvaća prihvatljive aktivnosti za realizaciju projekta.
Intenzitet potpore:

 • najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta
Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_poziva_KK.06.5.1.01.pdf431.69 KB