Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Search form

Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Kategorija: 
Trajanje: 
24. srpnja 2015. godine
Mjesto: 
Državna škola za javnu upravu (Dvorana Cetina), Medulićeva 36, Zagreb
Ciljana skupina polaznika: 
Novi djelatnici i oni koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU u prethodnom razdoblju
Kratki opis: 

Navedena izobrazba je prva u ciklusu izobrazbe pod nazivom Upravljanje i kontrola korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji se planira provoditi u svrhu jačanja kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava. Provedba izobrazbe financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj.