Waste Water Treatment Plants on Mura River - Podturen and Tótszerdahely

Search form

Waste Water Treatment Plants on Mura River - Podturen and Tótszerdahely
O projektu: 

Izgradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podturenu i Tótszerdahelyu s ciljem zaštite i razvoja krajolik rijeke Mure, stvaranje održive prirodno vrijedne okoline u CBC području. Ukupno oko 400,000 stanovnika uz rijeku Muru će biti pod utjecajem izravnih i neizravnih rezultata projekta. Oni će imati koristi od bolje kvalitete vode rijeke Mure i kvalitetnijih podzemnih voda, poboljšanja zdravstvenih uvjeta, otvoriti će se nova radna mjesta, te se razvija i čuva krajolika zaštićenih NATURA 2000 područja.

Prijavitelji: 

Međimurske vode, Međimurska županija

Partneri: 

Tόtszerdahely Község Önkormányzata (MAĐ)

Aktivnosti: 

Razvoj krajolika na području rijeka Mura-Drava-Dunav.

Trajanje: 
22 mjeseca (od 5/2010. do 2/2012.)
Iznos ugovora: 
3.082.298,65 €
EU sufinanciranje: 
2.619.953,76 € (85%)