A window of opportunity for waste

Search form

A window of opportunity for waste
O projektu: 

Odlagalište otpada prikuplja velike količine lokalnog otpada, koji se skuplja i reciklira, te se ponovno proizvodi, a dobiva se bioplin i kompost, a što je rezultiralo priličnim smanjenjem štetnog utjecaja na okoliš. Ecoparque ima dva glavna procesa za obradu otpada - čvrstog komunalnog otpada i laganog otpada. Veće stavke kao što su namještaj, osobne stvari i vrtni otpad također su tretirani na mjestu. Bilo koji organski materijal se odvaja od drugog otpada, kao što su plastika, papir, karton, staklo i metal. Ključno obilježje je naglasak na edukaciji, posebno mlađih generacija, o procesima i načinima recikliranja i na koje načine možemo smanjiti otpad u našim svakodnevnim životima. Ciljevi su podizanje svijesti o problemima otpada, te pokazati kako zapravo radi postrojenje za obradu i recikliranje otpada.

Prijavitelji: 

Ecoparque de La Rioja,

Španjolska

Aktivnosti: 

modernizacija i edukacija

EU sufinanciranje: 
12.500.000,00 €
Program: 
Sektor: