X-Pose

Search form

X-Pose
O projektu: 

Budući da su morske luke uglavnom identificirane kao slabe točke duž transportnog lanca, fokus problema se nalazi u poslovanju lučke zone i potrebnim teretnih pripremama prije dolaska broda u luku. To sugeriraju lučki službenici i korisnici luke (agenti, modalni operatori, itd.). Ako port (priključak) nije učinkovit, teretni kanal će operativno biti ugrožen, time će druge fleksibilnije i privlačenje modalne opcije privući teret. U većini slučajeva to znači da će cestovni operateri dobili korist od uska grla u portovima.
Cilj je smanjiti kulturne, mentalne i profesionalne barijere koje dovode do mršavih suradnja u transportnom lancu. To će se postići programom gdje će obučeni stručnjaci tzv. 'treneri', poduzeti stalnu ulogu obuku časnika na lokalnoj razini. Partneri sa sjedištem u važnim europskim pomorskim klastera, će razviti obuku i osigurati materijal za program "uvježbati trenera“. Jasan fokus leži na lučkim službenicima.

Prijavitelji: 

Hamburg School of Business Administration – HSBA

Njemačka

Partneri: 

1. Njemačka
2. Španjolska
3. Italija
4. Grčka
5. Cipar

Trajanje: 
od 2010. do 2012.
EU sufinanciranje: 
491.483,00 €
Program: 
Sektor: