Zaštita financijskih i gospodarskih interesa Zajednice

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Program ima važnu ulogu u borbi protiv prijevara i kriminalnih aktivnosti. To zahtijeva stručnost, učinkovito zakonodavstvo i alate. Iz perspektive EU, zaštita interesa zajednice zahtjeva dobru suradnju i mehanizme razmjene informacija.

Program može doprinijeti sljedećim ciljevima: 

  • identifikaciji poteškoća u zakonodavstvu i kontrolnim mehanizmima 
  • pronalaženju rješenja za te poteškoće  
  • poboljšanju suradnje između carinskih uprava te između njih i drugih tijela
Na taj način se želi uspostaviti kvalitetna kontrola na visokoj razini.