Zaštita prirode i biološka raznolikost

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Ova komponenta programa LIFE + nastavlja i proširuje prijašnji program Life priroda. Sufinancirati će najbolje prakse ili demonstracijske projekte koji doprinose implementaciji Direktiva o pticama i staništima te mreži Natura 2000. Također će sufinancirati inovativne ili demonstracijske projekte koji doprinose implementaciji ciljeva Priopćenja Europske komisije (COM (2006) 216 final) o ,,Zaustavljanju gubitka bioraznolikosti do 2010. godine i dalje''. Najmanje 50% proračuna LIFE + programa za sufinanciranje projekata mora biti posvećeno LIFE + projektima o prirodi i bioraznolikosti. 
Primarni cilj: zaštiti, očuvati, obnoviti, pratiti i olakšati funkcioniranje prirodnih sustava, staništa, flore i faune, s ciljem zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti, uključujući raznolikost genetskih resursa, unutar EU.