Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinanciranje u Europi - JASMINE

Search form

Kratki opis: 

Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe - JASMINE je inicijativa Europske komisije koja nadopunjava inicijativu JEREMIE, te omogućava državama članicama i regijama da dio sredstava Strukturnih fondova usmjeri u financijske proizvode namijenjene isključivo malim i srednjim poduzetnicima. 

Cilj: 

  • diseminirati dobre prakse u pogledu mikrokreditiranja 
  • podržati pružatelje mikrokredita koji su aktivni u EU u različitim područjima kao što je upravljanje institucijama, informacijski sustavi, upravljanje rizicima, strateško planiranje 
  • pomoći ovim posrednicima kako bi postali održivi u komercijalnim uvjetima
Dva tipa usluga:  

  • izgradnja kapaciteta za korisnike odabrane putem poziva za iskazivanje interesa, kojima upravlja Europski investicijski fond 
  • alati za razvoj mikrofinanciranja i usluge za cijeli sektor mikrofinanciranja 
JASMINE tehnička pomoć cilja na dvije vrste institucija: 

  • ne-bankarske financijske institucije 
  • licencirane banke