Zajednička europska podrška održivom ulaganju u gradska područja - JESSICA

Search form

Kratki opis: 

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - JESSICA je inicijativa Europske komisije u suradnji s EIB-om i Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB) radi promicanja održivog razvoja, rasta i zapošljavanja u urbanim područjima Europe. 

Kakvu pomoć pruža instrument JESSICA? 

  • urbane infrastrukture – transport, voda/otpadne vode, energija 
  • baština ili kulturne znamenitosti – turizam ili druge održive uporabe 
  • kontaminirana zemljišta – ponovni razvoj, dekontaminacija, čišćenje 
  • stvaranje nove komercijalne površine za mala i srednja poduzeća – sektori IT-a i istraživanje i razvoj 
  • sveučilišne zgrade – medicina, biotehnologija i drugo 
  • poboljšanja u smislu energetske učinkovitosti 
Doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj alociraju se u Fondove urbanog razvoja (UDF) koji ih ulažu u javno-privatna partnerstva ili projekte koji uključuju integrirani plan za održiv urbani razvoj.