Zajednička pomoć za podršku projektima u europskim regijama - JASPERS

Search form

Kratki opis: 

Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - JASPERS je inicijativa Europske komisije u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima. Objedinjuje ekspertizu i resurse relevantne za kohezijsku politiku, a cilj mu je pružiti tehničku pomoć državama članicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata te tako poboljšati kvalitetu, kvantitetu i brzinu provedbe projekata koji se natječu za sredstva fondova EU. To je instrument tehničke pomoći namijenjen zemljama članicama EU koje su postale članicama u periodu 2004. - 2007. Država članicama pruža pomoć u pogledu pripreme projekata koje će sufinancirati fondovi EU.

JASPERS pruža nezavisne savjete zemljama članicama EU kako bi im se omogućile bolje pripremanje velikih infrastrukturnih projekata. 

Konkretno, JASPERS pruža pomoć u sljedećim slučajevima: 

  • priprema projekata (cost-benefit analize, financijske analize, pitanja zaštite okoliša, planiranje nabave)  
  • pregled dokumentacije (studije izvedivosti, prijave za dodjelu bespovratnih sredstava)  
  • savjeti o usklađivanju s pravom EU (okoliš, konkurencija i sl.) 
JASPERS je prije svega orijentiran na infrastrukturne projekte koji koštaju više od 50 milijuna € podržanih od strane EU fondova – na primjer: ceste, željeznice, voda, otpad, energija i urbani prometni projekti. U slučaju malih zemalja koje neće imati projekte ove veličine JASPERS se koncentrira na najveće projekte. 
JASPERS djeluje na temelju akcijskih planova koji se svake godine pripremaju za države članice. Upravljačko tijelo djeluje kao glavni koordinator za svaku zemlju i može tražiti pomoć JASPERS-a.